Coronavirus protocol


In onze praktijk

Ook wij houden ons bezig met de vraag hoe we de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk kunnen vertragen.

Het eerste is, dat we de afstand tussen u, mij en de assistentes willen waarborgen. Zodra u in de spreekkamer binnen komt, mag u plaats nemen op de stoelen voor de verwarming (ruim 1,5 meter bij mijn bureau vandaan). Na het vraaggesprek, zal de assistente uw dier van u overnemen en op tafel zetten. Tijdens het oogonderzoek houdt zij uw dier vast. Hierdoor u kunt blijven zitten en bent u wederom ruim 1,5 meter bij ons vandaan.

In de spreekkamer zal ik een vervolgafspraak met u inplannen.

De assistente kan de medicatie voor u pakken en aan u overhandigen.

Contact met het pinapparaat of geld wordt voorkomen door direct na het consult de factuur aan u te e-mailen. U wordt vriendelijk verzocht deze thuis direct op uw eigen computer over te maken. Dit dient uiterlijk binnen twee weken of ten laatste voor het volgende oogonderzoek te zijn voldaan.

Voor de noodzaak van het door laten gaan van een oogonderzoek gaat het om de volgende vragen: “Is het oog op dit moment stabiel met de huidige medicatie? Wordt achteruitgang op deze manier voorkomen?” Zo ja, kan overwogen worden, de huidige medicatie de komende twee weken zo te laten en de controle uit te stellen tot begin april.

Voor het verschuiven van de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Wilt u graag telefonisch overleg, dan kan dat na het beantwoorden van deze mail en het toesturen van foto’s. De kosten van een telefonisch consult of consult per email zijn € 20/10 min.

Voor het voortzetten van de huidige medicatie kan een recept worden geschreven voor humane middelen, zodat u deze bij uw eigen apotheek op kunt halen. Kosten recept € 9,50.

Het is ook mogelijk medicatie naar u toe te sturen in een hoeveelheid nodig voor maximaal een maand. Dit gebeurt aangetekend en kost € 15.

Hoewel veel veranderingen een onpersoonlijke benadering tot gevolg hebben, hopen wij dat u begrijpt dat we dit doen voor uw en onze gezondheid. Wij hopen op deze manier zo lang mogelijk zorg te kunnen bieden aan acuut zieke oogpatiënten.

U kunt een afspraak maken na doorverwijzing van uw dierenarts