Missie & Visie


Welkom op de website van Dier & Oog

Onze missie is een uitgebreid goed, niet pijnlijk oogonderzoek bij uw geliefde huisdier uit te voeren in een professionele maar toch persoonlijke omgeving.
Onze visie is, dat we samen de beste therapie passend bij uw huisdier en u bepalen. We proberen u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de uitvoering van de therapie om zo het best mogelijke herstel te bereiken.

Dier & Oog is een kleine praktijk met een eigen operatiekamer voorzien van een modern anesthesie- en bewakingstoestel en een operatiemicroscoop. Mevr. drs. G. Romkes kan hier allerlei (specialistische) operaties aan de oogleden en het hoornvlies onder grote precisie uitvoeren.
Voor medische beeldvorming, staaroperaties en netvlieschirurgie wordt u indien nodig en gewenst verder door verwezen naar grotere klinieken buiten de regio Den Haag, waar Europees opgeleide en erkende specialisten op dat vakgebied aanwezig zijn.
Bij gecompliceerde gevallen is er altijd overleg mogelijk met Nederlands of buitenlands Europees erkende specialisten.
Bij Dier & Oog wordt gewerkt volgens de hoogst Europees aangegeven norm voor oogspecialisten.
Om het verloop van de aandoening bij uw dier vast te leggen worden tijdens het oogonderzoek foto’s gemaakt en opgeslagen. Deze foto’s kunnen ook voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Enerzijds om de succes rates binnen de praktijk bij te kunnen houden en anderzijds om niet gepubliceerde aandoeningen onder de aandacht van andere Europees erkende oogspecialisten te brengen. Ook kunnen de foto’s gebruikt worden voor nascholingsdoeleinden.
De foto’s worden apart opgeslagen, zonder vermelding van uw naam of de naam van uw dier.

U kunt een afspraak maken na doorverwijzing van uw dierenarts