Diagnose en behandeling van oogaandoeningen bij uw dier

Om een afspraak bij ons te maken heeft u een verwijzing van uw eigen dierenarts nodig. Voor een second opinion is ook vooraf overleg met de betreffende arts nodig, zodat hij de basisgegevens aan ons door kan sturen.

Ook wij houden ons bezig met de vraag hoe we de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk kunnen vertragen. Lees hier ons protocol.


Afspraak uitsluitend na doorverwijzing
Appointment only after referral

U kunt een afspraak maken na doorverwijzing van uw dierenarts

Ervaring

Sinds 2009 onderzoekt en behandelt mevrouw Romkes alleen maar dieren met oogproblemen. In 2020 werden er bij Dier & Oog in totaal 1900 oogonderzoeken uitgevoerd. Honden hadden gemiddeld 2 tot 3 controles nodig voordat ze genezen waren of weer terug konden naar de eigen dierenarts en katten gemiddeld 1 tot 2 controles.

Eerlijk en deskundig advies
Bij oogheelkunde gaat het om het onderzoeken, interpreteren en een diagnose stellen. De diagnose is gebaseerd op een goed oogonderzoek en kennis over de mogelijke ziekten die voorkomen en passen bij de bevindingen. Op basis van de diagnose wordt een prognose gegeven en een advies voor de meest optimale behandeling. Dit advies is aangepast aan de situatie van het dier en de voorkeur en mogelijkheden van de eigenaar.

Kennis
  • 4-jarige Europees erkende specialisatie opleiding
  • bijwonen van minimaal 2 internationale congressen per jaar
  • up-to-date met recent gepubliceerde artikelen

Wat betekent extra kennis?

Bij oogheelkunde gaat het om precies te kijken naar welk proces er in, op of rondom het oog plaats vindt. Er wordt gekeken met speciaal licht en een vergroting van 10-16 x. Extra informatie kan worden verkregen door het meten van bijvoorbeeld de oogdruk. De bevindingen worden aan de hand van kennis geïnterpreteerd en verklaard.

Oogdrukmeting

De druk in het oog wordt gemeten met een Tonovet. Door een verkeerde houding van het dier of te strak vasthouden kan de gemeten waarde wel twee tot drie keer zo hoog zijn dan normaal terwijl het dier geen last heeft van een te hoge oogdruk. Het vraagt ervaring om dit te zien en te voorkomen. Verder is de waarde afhankelijk van de elasticiteit van het hoornvlies, die bij bepaalde littekenvorming en ouder worden kan zijn veranderd en daardoor ook weer een vals hoge waarde geeft. Het is dan wederom belangrijk de metingen te combineren met het verdere oogonderzoek.

Oogbesparend handelen

Sommige genezingsprocessen gaan met veel veranderingen gepaard die er eng uitzien. Bij onvoldoende kennis kan dat verkeerd geïnterpreteerd worden als een oog dat beter verwijderd wordt. Echter bij een juiste diagnose en passende behandeling zou hetzelfde oog juist nog te genezen zijn.

Second opinion

Sommige diepe verwondingen hebben een behandeling in narcose nodig en sommige kunnen ook beter worden met alleen medicijnen. De beoordeling van de wond en de juiste medicatie zijn daarbij belangrijk. Het advies is om, bij alle oogaandoeningen die niet met de standaard therapie genezen, een second opinion aan te vragen bij een oogarts. Dit geldt voor:

  • terugkerende hoornvliesbeschadigingen bij jonge dieren (< 6 jaar)
  • een hoornvlies dat met behandeling na 2 weken nog niet genezen is
  • steeds terugkerende rode ogen, kan een voorteken zijn van een verhoogde oogdruk

Spoed

Verwondingen aan het oog

Bij een spoedgeval gaat u eerst zo snel mogelijk naar uw eigen dierenarts om te laten beoordelen of uw dier niet eerst nog zo snel mogelijk een therapie tegen levensbedreigende situaties zoals bijv. een shock nodig heeft. Daarna kan de dierenarts helpen met de beoordeling hoe ernstig de verwondingen zijn en of specialistische hulp nodig is of niet.

  • een scheur aan een ooglidrand, wordt het liefst binnen 8 uur gehecht.
  • bloedingen aan de slijmvliezen hoeven in de meeste gevallen niet gehecht te worden, maar moeten wel worden gespoeld en vanwege de enorme zwelling is een onstekingsremmer/pijnstiller zo snel mogelijk nodig.
  • sommige diepe hoornvliesbeschadigingen hebben een operatieve verzorging nodig anderen een intensieve behandeling met medicijnen, maar een diep wondje is altijd ernstig.
Oogbolprolaps

(oogleden schuiven achter de oogbol, oog steekt uit)
Oogleden zo snel mogelijk over de oogbol proberen te sluiten. Lukt dat niet meer, oog vochtig houden en zo gauw mogelijk naar de dierenarts. Indien niet meer dan 3 rechte oogspieren zijn beschadigd, kan in eerste instantie de oogleden in narcose over de oogbol gehecht worden. Bij twijfel kunnen eerst de oogleden worden dicht gehecht en na twee weken opnieuw bekeken worden of het oog behouden kan blijven of niet.

Vermoeden van te hoge oogdruk

Bij een acuut rood oog, een blauwe gloed en een wijde pupil is het belangrijk zo snel mogelijk, binnen 12-48 uur, de oogboldruk te laten meten. Een te hoge oogboldruk wordt gezien als een echte spoed. Een behandeling die binnen een dag gestart kan worden, heeft de hoogst mogelijke kans iets van het zicht terug te geven.

Acute pijn aan het oog – stijf dichtknijpen

Dit kan een teken zijn van een vuiltje dat in het oog gekomen is of een acute beschadiging. De oppervlakkige laag van het oog is zeer gevoelig en het is belangrijk zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen en te verhelpen.

Acute blindheid

Blindheid kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een acute erge ontsteking in de oogbol of een verhoogde oogboldruk. De eigen dierenarts kan een paar belangrijke oorzaken al bij zijn onderzoek uitsluiten en zal als het niet duidelijk is daarna overleg kunnen plegen met de dienstdoende oogspecialist voor een passende behandeling of doorsturen voor verder onderzoek.

Boekje met praktische tips en ervaringen

Mijn hond is blind. Wat nu?

Dit informatieboekje is voor eigenaren van een hond die blind is en voor professionals die te maken hebben met een blinde hond. In dit informatieboekje wordt ingegaan op de volgende vragen: Heeft een blinde hond een dierwaardig bestaan? Kan een blinde hond een normaal leven leiden? Hoe reageert een hond als hij plotseling blind wordt? Hoe lang duurt het voor een hond om te wennen aan een plotselinge blindheid? Zijn er praktische tips voor het begeleiden van een blinde hond? Wat zijn de ervaringen met een blinde hond?

Deze informatie moet o.a. helpen bij het maken van een onderbouwde beslissing of de plotselinge blindheid bij de hond een reden is voor euthanasie of niet. Als niet wordt besloten tot euthanasie geeft dit boekje tips over hoe de hond geholpen kan worden in de nieuwe fase van zijn leven.

Bestellen